torsdag 11 september 2008

Premiär! Ordet marxism förekommer på blogg om mode!

Jag varvar modebloggar med texter om marxistiska kulturteorier nuförtiden, har börjat skolan nämligen. Något märklig känsla, men säkert nyttig. Många av de teorierna är ju också skrämmande applicerbara på ens eget liv. Frankfurtskolans teori om arbete kontra fritid i ett kapitalistiskt samhälle är lite nedslående. Det vill säga att populärkultur organiserar människors fritid på samma sätt som industrialiseringen har organiserat arbetandet. Man arbetar, vilket gör fritiden till en sorts rekreationstid då man tar igen sig och eventellt intar olika former av (populär)kultur eller konsumtionsvaror. För att ha råd med det måste man arbete. Det hela blir till ett sorts moment 22, ni vet, man konsumerar kultur och varor för att orka med att arbeta, och arbetar för att ha råd att konsumera. Vet inte om jag lyckats förklara det här helt rätt nu, men ni får hålla till godo med min fem i ett på natten-förklaring. Sådana här teorier har en intressant effekt på mig, dels vill jag helt sluta tjäna och göra av med pengar, dels så vill jag bli hiskeligt rik och köpa pälsar och bilar.

Källa till biten om Frankfurtskolan; John Storey; Cultural Theory and Popular Culture, Pearsons, 2006.

2 kommentarer:

sofia dahlén sa...

vad läser du och var? jag blir nyfiken för den står på min kurslitteraturlista också.

Sanna Samuelsson sa...

Kulturvetarlinjen på Stockholms universitet... Det är faktiskt en väldigt bra och övergripande bok, så grattis! Vad läser du..?